Op deze zondagmiddag zal Dirk-Jan van Arkel u meenemen in de wereld van de Waterschappen. Hij deed mee aan de verkiezingen van Schieland en vroeg zich af wie nou eigenlijk de mensen waren die op hem hebben gestemd en of zij weten wat het werk is wat een lid van een Waterschap doet. 

Hij zal e.e.a. uitleggen en met een quiz kijken of u écht weet wat de oudste organisatie van ons land behelst. 

Toegang gratis.