CAFE – JENEVERIE

‘t Spul

SCHIEDAM

Het Borrelmuseum Schiedam, Slijterij Van Klaarwater

Drankenhandel Van Klaarwater.
Adres: Hoogstraat 92 Postcode: 3111 HL Schiedam
Telefoonnummer: 010- 427 06 42
Web-site: tspul.nl E-mail: zie contact
Eigenaren: Rob en Ineke van Klaarwater

Branche: café, slijterij, museum, groothandel

Openingstijden (Jeneverie, museum en slijterij):
Woensdag t/m donderdag vanaf 14.00 uur tot 23.00 uur                                                            Vrijdag en zaterdag van 14.00 uur tot 24.00 uur                                                                        Zondag vanaf 14.00 uur tot 20.00 uur
(Andere tijden op afspraak).


Omschrijving van de bedrijven: In 1991 opende Jeneverie ’t Spul, na een aantal jaren van verbouwing, haar deuren.
De naam ’t Spul komt van ’t Spul van Joncker Fransschen Oorloch, een Rederijkersstuk (toneelstuk=spel) dat geschreven is net na de oorlog van 1489 tussen Schiedam en Rotterdam.
Joncker Fransch van Brederode had vanuit Sluis Zeeland en de omgeving van Rotterdam reeds geplunderd en zelfs de stad Rotterdam ingenomen. Hierna wilde hij ook Schiedam innemen. De steden met gildelegers Amsterdam, Haarlem, Leiden en Delft kwamen Schiedam te hulp en ook koning Maximiliaan van Oostenrijk stuurde een huurleger om de stad te verdedigen. De aanvoeder van dit huurleger, kapitein Wittenhorst, liet na een bezoekje aan een herberg waar hij te veel had gedronken zijn oog vallen op Liesbeth, een Schiedams dienstertje. Haar vriend, Wybrandt Ysbrandtszoon vond dat niet leuk en sloeg de kapitein met een stuk hout bewusteloos. Hierdoor zwoer Wittenhorst wraak en liet Joncker Fransch weten de stadspoorten voor hem om zeven uur ’s avonds te openen. Het signaal zou het gekras van een uil zijn. Maar omstreeks 7 uur was het een echte uil die bij de stadspoort kraste en het verraad werd ontdekt, waardoor de inname werd verijdeld.
In de noordbeuk van de Grote kerk van Schiedam is er een gedenksteen in de muur gemetseld die aan die oorlog en de gevallenen herinnert.
Elk jaar op 14 februari herdenken wij dit feit nog met een feest(je).
Over deze oorlog is zelfs een stripboek verschenen waarin Borreltje, het logo van het Borrelmuseum de hoofdrol heeft.
In Jeneverie ’t Spul heeft u de keuze uit meer dan 400 verschillende jenevers, vele likeuren uit binnen- en buitenland, bitters, algemeen gedistilleerde dranken, limonades, koffie en vele soorten thee.

Het proeven van de verschillen in jenever kan men doen tijdens een drieluikje (drie verschillende puntjes jenever) of tijdens een jeneverproeverij welke we veel geven voor groepen zakenmensen, dagjesmensen of toeristen. Regelmatig geven wij grote jeneverproeverijen op locatie overal in Nederland.
Achter dit proeflokaal vindt u Het Borrelmuseum met hierin veel oud reclame materiaal, foto’s, films, en andere zaken die de geschiedenis vertellen over het roemruchte jeneververleden van de stad Schiedam.
Ook is het mogelijk om in onze Slijterij wat u in ’t Spul geproefd heeft per fles aan te schaffen. Slijterij Van klaarwater heeft zich dan ook gespecialiseerd in jenever.
Elke tweede zondag van de maand komt Jeneverproefkring De Drie Glaasjes bijeen om drie verschillende jenevers te keuren. Aan het eind van een periode wordt er dan een beste jonge-, oude jenever, koren- en moutwijn gekozen. De distillateurs van de winnende producten krijgen dan elk een oorkonde en trofee overhandigd.
Kater(n), ons gratis blad voor Spulgangers, bestaat al 20 jaar. Hierin kunt u zogenaamde Miss Quotations, verschillende opinies met een knipoog, cartoons en wat wetenswaardigheden over jenever lezen.
In ’t Spul staat een vleugel en zijn verschillende andere instrumenten aanwezig waarop op gezette tijden muzikanten verschillende stijlen muziek ten gehore brengen.
Voor de mensen die b.v. nog moeten rijden hebben wij veel verschillende soorten thee en koffie, die telkenmale vergezeld gaan met een echt Schiedams Speculaesvarken, een koekje (met een historische achtergrond) die op ons eigen initiatief weer in productie is genomen.
In de 16e eeuw werden de varkens die in de branderijen gehouden werden gevoed met spoeling. Toen in 1711 het houden van varkens in de binnenstad werd verboden, verhuisden de dieren naar varkenshouderijen net buiten de vesten. Wel werd er nog een maal per jaar een varkensmarkt gehouden. Op de avond voor de markt liepen de kinderen met mombakkesen voor door de binnenstad, luid toeterend op instrumenten gemaakt van lege jeneverkruiken. De bakkers bakten dan speciaal voor deze gelegenheid het echte Schiedamse Spikkelaesvarken.
Tijdens de Brandersfeesten vindt u op veel plekken het drankje BrandersSchat, een drankje (kruidenlikeurtje) dat wij op verzoek van het Brandersfeestencomité hebben ontwikkeld en laten maken.

Tot slot kunnen de bezoekers in onze Borrelmuseumwinkel ansichtkaarten met afbeeldingen van oud Schiedam, pakjes echte Schiedamse Speculaesvarkens, flessen, posters, films en vele andere aandenken aan Schiedam kopen.

Jeneverie 't Spul is ook internationaal bekend en érkend. Zo zijn we Ambassadeur van O'de Flander (Gent), ridder in de orde van de Hasseltse genever, ere-ambassadeur van stokerij Eenvoud (Zelzate) en erkend jenevercafé (GeneverGenootschap). Ook geven we vaak jeneverproeverijen op locatie. Zo hebben we zelfs proeverijen gegeven in Duitsland (Steinfurt), op de Hydrograaf (schip) en in Engeland (Leeds).