Geachte Quizzers,

Oktober is 'de maand van de geschiedenis' (zie programma www.tspul.nl) De quiz is eigenlijk al zo lang bezig dat het een levende legende is geworden Ook deze woensdag 13 Oktober is er inJeneverie ’t Spulop de Hoogstraat 92 te Schiedam weer De Grote Kennisquiz.

Reservering is desalniettemin wel verplicht ook vanwege de ruimte.Aanvang 20.00 uur, einde ongeveer 23.00 uur.

Graag even laten weten met hoeveel mensen u komt, of u een bewijs hebt dat u ingeënt bent of een bewijs dat u geen corona heeft. We passen ‘de 1,5 meter’ uiteraard toe.

Kortom, u moet reserveren en komt u onverhoopt niet, laten het dan op tijd weten zodat we de mensen van de reservelijst alsnog kunnen uitnodigen voor een gezellige avond.

We hopen dat we u weer mogen begroeten en u begrip heeft voor alle voorzorgmaatregelen die we moeten toepassen.

Graag tot woensdag (of andere dagen),

Met de hartelijke groeten,

Rob en Ineke