Geachte Jeneverliefhebber,


Hierbij nodigen wij, Rob en Ineke van Klaarwater, u uit om Het Borrelmuseum Schiedam  te komen bezoeken.

Uitnodiging door Borreltje zelf: 

Doordat de ingang van het museum is gelegen aan de Hoogstraat 92 en dezelfde is als van Jeneverie ’t Spul komt u direct in het gezellige proeflokaal waar u een keuze kunt maken uit meer dan 400 verschillende jenevermerken.

(Op dit plaatje kunt u zien hoe op veel plekken in Schiedam de jenever stond te wachten om verscheept te worden naar alle windstreken.)

oudschiedam

Het Borrelmuseum (waarschijnlijk kleinste museum van Nederland) heeft zich tot taak gesteld Schiedam met het daarbij onlosmakelijk verbonden jeneververleden positief onder de aandacht te brengen.  

De eigenaar van Het Borrelmuseum en Jeneverie ’t Spul, Rob van Klaarwater, zelf een verzamelaar van ‘jeneverspullen’, heeft behalve zijn eigen verzameling sinds de opening ook veel schenkingen en artefacten in bruikleen gekregen, welke zo veel mogelijk ten toon gesteld worden.
In de 26 jaar dat Jeneverie ’t Spul bestaat zijn er ook al veel activiteiten om Schiedam te promoten ondernomen:
- Het Schiedamsche Speculaesvarken, een traditioneel koekje wat gebakken werd ter gelegenheid van de jaarlijkse varkensmarkt, wordt op initiatief van Jeneverie ’t Spul nu weer door bakkerij Scholtes gebakken.    

- De schilder/tekenaar Daniel Vermeerhaeghe heeft een stripboek uitgegeven waar het verhaal van de oorlog in 1489 tussen Rotterdam en Schiedam; ’t Spul van Joncker Fransschen Oorloch, in wordt verteld. Ook is dit verhaal door hem Wybrandt Valentijn: De redding van Borreldam genoemd verschillende malen door gasten van ’t spul gespeeld en zelfs als groot poppentheater opgevoerd.

-Onder auspiciën van dezelfde tekenaar geeft ’t Spul een eigen blaadje uit: Katern waar buiten allerlei uitspraken van “Spulgangers” ,een vervolgverhaal en de rubriek Over Jenever Gesproken te lezen is. 

- Elke tweede zondagmiddag van de maand tussen 16.00 uur en 18.00 uur komen de leden van Jeneverproefkring De Drie Glaasjes in het Borrelmuseum bijeen om drie jenevers te keuren en te waarderen. Aan het eind van een periode heeft dit als resultaat dat er een beste Jonge-, Oude jenever, Koren- en Moutwijn wordt gekozen en beloond met De Koperen Korenaar. Deze werd al drie maal aan de winnaars overhandigd tijdens een door Jeneverie ’t Spul georganiseerde Grote Jeneverproeverij, waar alle jeneverproducenten aanwezig waren. 

- Er is altijd de mogelijkheid om in ’t Spul jenever te proeven, zoals b.v. door het bestellen van een ‘drieluikje’. Maar ook worden er (op afspraak) voor groepen vaak jeneverproeverijen georganiseerd. (b.v. met arrangement via de V.V.V.)
- Bovendien zijn er veel andere activiteiten zoals soms een Ierse Folksessie, wordt er vaak zomaar gemusiceerd (b.v op de aanwezige vleugel en accordeons) van jazz tot klezmer, lezingen gehouden, of cursussen; b.v. de cursus Geur en Smaak.
Een van de eerste activiteiten die Het Borrelmuseum ondernam was gelijk al tijdens de opening:  het vertonen van de “promotiefilm” Genever In the Netherlands. Deze film, een samenwerking tussen het Schiedamse videobedrijf Broodkast, verschillende distillateurs, het Gedistilleerd Museum en het Borrelmuseum werd gemaakt om o.a. onze wereldberoemde jenever door b.v Australiërs te laten herontdekken. Daarom is de film dan ook Engels gesproken. (maar ook Nederlands ondertiteld te verkrijgen). 

- Elke maand een cabaretavond (zie agenda) 

Uiteraard maken wij van deze gelegenheid gebruik om u te vragen om ook eens langs te komen en als u spullen in uw bezit heeft die het Borrelmuseum vollediger zouden kunnen maken deze (in bruikleen) af te staan.
Wellicht ten overvloede: Het Borrelmuseum Schiedam is een particuliere instelling en niet gesubsidieerd, maar desondanks is de entree gratis.

Wij hopen u spoedig te mogen begroeten om met ons het glas te heffen oftewel: te borrelen.

Met vriendelijke groeten,……. Proost,

Rob en Ineke van Klaarwater

Hieronder:

De doelstelling van het Borrelmuseum, reclameuitingen, jeneverviltjes, enkele jeneverboeken, enkele jeneverposters.

reclame plaate grond sdm

kabgeel kabvrijLoc3 Appeltje

dekuyper 

Doelstelling

Het Borrelmuseum Schiedam heeft zich tot taak gesteld Schiedam met het daarbij onlosmakelijk verbonden jeneververleden positief onder de aandacht te brengen.

Dit zal onder andere gedaan worden door (thema)tentoonstellingen in en om het museum in te richten, maar ook op andere locaties, b.v. in Schiedamse horecagelegenheden beeldmateriaal te vertonen, beurzen en proeverijen te organiseren, enz.

Ook kunt u hier films, foto's en posters bekijken. Maar wat het belangrijkste is de geschiedenis en verhalen die achter deze spullen schuilgaan. 

 https://www.youtube.com/watch?v=6WcCF1jKj7Y

 

Enkele oude Jeneverreclames.

Kurkenfab 

Nolet

 
Veel jeneverporducenten hebben in de loop der jaren onderzetters of viltjes laten maken. Hieronder een aantal voorbeelden.  
 
Jeneverviltjes 1 2 3 4 van Florijn Dirkzwager Schiedam

Florij2Florijn3Florijn1Florijn4

Deze is van Rutte Dordrecht (nu in handen van De Kuyper (Schiedam)

Rutte2Rutte

Hoppe (een merk van Bols) en een viltje ter gelegenheid van het 700 jarig bestaan van Schiedam (1975) met de afbeelding van Proosje

proosje2Proosje

Viltje speciaal voor jeneverie 't Spul gemaakt met het figuurtje Borreltje en een onderzetter van dun vilt met een borrelglaasje

borrelviltje mannetje

Een rechthoek van Olifant waar de jeneverviltjes uitgedrukt moeten worden en dan zijn ze zo groot als het voetje van een ouderwets jeneverglaasje

Olifant

Hooghoudt jeneveronderzetter gevolgd door onderzetters van de alcoholfabriek Hollandia die ook in Schiedam stond.

HH2HH1

Hol3hol4Hol2Hol5

Jeneverbibliotheek. Hier ziet u enkele boeken die in Het Borrelmuseum / Jeneverie 't Spul aanwezig zijn en u eventueel kunt inzien (er staan er meer dan 50).

 schiedamverMoutwijn

jeneverboekbrandersb

In Het Borrelmuseum zijn ook posters en ansichten te koop. Hieronder enkele afbeeldingen.

kabgeelkabglas

Meisje1VRIJ1

Vriendenclub

Het museum heeft ook een vriendenclub.

Deze heeft al meer dan 200 leden.

Wilt u ook lid worden? Dat kan, komt u gezellig langs bij 

Het Borrelmuseum Schiedam Hoogstraat 92   

en u krijgt uw lidmaatschapskaart gratis!!! 

Want vrienden die heb je en kan je niet kopen.